Kontakt

Teknos Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59
03-885 Warszawa

tel. +48  22 678 70 04
fax +48  22 678 79 95
e-mail: biuro@teknos.pl 
www: www.teknos.pl
NIP: 522-16-70-517

Wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052214
Wysokość kapitału zakładowego 13 164 500,00 zł