Jubileuszowy Orzeł Polskiej Stolarki dla Teknos Polska za 20 lat współpracy z POiD


Wyróżnienie Orłem Polskiej Stolarki podczas VII Kongresu Stolarki Polskiej​ za 20-lecie współpracy i aktywnego wspierania Związku POiD. Dziękujemy! Dołącza do szacownego grona naszych wyróżnień, certyfikatów, dyplomów i podziękowań z których jesteśmy bardzo dumni.